Barberà del Vallès, ciutat industrial

Serveis de promoció econòmica Barberà

La regidoria de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès és la resposable d’impulsar les polítiques de desenvolupament econòmic i reforç del teixit productiu local. Aquí podeu consultar els principals serveis de suport a les persones i suport a l’empresa.

5_Sportpersones   6_emprenadoria   7_Consolidació empresa   13_Nodus  EsBarbera

Sota la marca territorial “ÉsBarberà” s’articula  l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, que integra les activitats desenvolupades per part de les empreses municipals Fundació Barberà Promoció i Actividades Integradas, S.A., des d’una perspectiva de promoció socioeconòmica, laboral i empresarial.

  • AISA: dinamització empresarial (serveis a l’empresa)
  • Fundació Barberà Promoció: foment i qualitat de l’ocupació (serveis a la societat)
Dues iniciatives, un únic objectiu.
Per un costat, la Fundació Barberà Promoció ha tingut com a prioritat implementar totes les polítiques actives d’ocupació, programes, projectes i actuacions que afavorissin la situació social, laboral, professional i econòmica de la ciutadania del territori.
Mentre que per l’altre, la tasca d’AISA s’ha focalitzat en l’entorn empresarial, encaminant-se a: fomentar la innovació i la competitivitat del territori, promoure la creació de xarxes empresarials i configurar un espai de trobada i intercanvi entre el teixit empresarial i les administracions. Així doncs, ambdues entitats han compartit la voluntat de contribuir al creixement i desenvolupament econòmic i social de Barberà del Vallès, portant a terme actuacions que permetessin incrementar la riquesa i la qualitat de vida del municipi. A més a més, avui en dia AISA gestiona el CENTRE de NEGOCIS NODUS BARBERÀ, plataforma econòmica del Vallès de serveis a les empreses ubicades als polígons industrials del municipi.

Antecedents
El 1990 es crea  Actividades Integradas, S.A. (AISA), situada a la zona dels polígons industrials, amb l’objectiu d’ocupar-se tant de l’elaboració de plans concrets d’actuació per al desenvolupament i la promoció econòmica de la ciutat, com de l’organització d’activitats de formació per a empreses i la promoció de l’habitatge i del sòl industrial. Avui en dia també es fa càrrec de la gestió del centre de negocis Nodus Barberà. Al juliol de 1998 es decidí crear la Fundació Barberà Promoció amb l’objectiu de desenvolupar un seguit d’accions que afavorissin l’ocupació al municipi. Avui són dues entitats sota la marca terriotrial de “ÉsBARBERÀ”.