Barberà del Vallès, ciutat industrial

Vull instal·lar una empresa

Feu la vostra demanda d’Ubicació omplint el formulari de característiques bàsiques i amb la major brevetat possible en farem una primera valoració dels possibles llocs d’Instal·lació.

Us informarem dels permisos necessaris, i de tot el que necessiteu per ubicar-vos als polígons de Barberà del Vallès: Can Salvatella, Santiga, Ronda Sta. Maria. Aquest servei es treballa conjuntament amb el Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO) i, per tant, us podem informar d’altres punts d’interès de la comarca.