Barberà del Vallès, ciutat industrial

Recursos per a la Internacionalització

Recursos que podem trobar a la xarxa:

L’Anella: Portal de l’Agència ACC1Ó especialitzat en internacionalització d’empreses que facilita informació sobre mercats exteriors, agenda d’activitats, ajuts per a la internacionalització, beques de promoció comercial, oportunitats de negoci, oportunitats de transferència tecnològica, etc.

ACC1Ó (Agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana): Nova agència de suport a l’empresa catalana, fruit de la integració del CIDEM i del COPCA (organismes de la Generalitat de Catalunya), que ofereix informació i serveis per a la millora de la competitivitat.

FISUB: Portal d’accés a la base de dades, elaborada pel CIDEM, que conté informació sobre tots els programes, subvencions i finançament de la Generalitat de Catalunya, l’Estat Espanyol i la Unió Europea.

Comercio Exterior: Portal del Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme que facilita informació en temes de comerç exterior i sobre instruments de suport a la internacionalització.

COFIDES: Portal de la Companía Española de Financiación del Desarrollo, de suport financer a projectes privats viables que es desenvolupin en països emergents o en vies de desenvolupament.

Ayud@tec: És un portal del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme que facilita la tramitació administrativa dels ajuts que ofereix.

Oficina Española de Patentes y Marcas: Portal del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que permet dur a terme tràmits i consultes on line, sol·licitar informes tecnològics de patents, de vigilància tecnològica i altres serveis relacionats.

El Exportador: Revista digital mensual adreçada a empreses, que facilita informació sobre mercats exteriors i activitats organitzades per l’ICEX.

Enterprise Europe Network: Portal de la Direcció General d’Empresa i Indústria de la Comissió Europea que ofereix serveis d’informació sobre oportunitats de mercat, legislació, recerca de socis col·laboradors, etc.