Barberà del Vallès, ciutat industrial

Entorn empresarial de BdV

Un entorn privilegiat per a desenvolupar l’activitat econòmica, gràcies als recursos endogens del territori. Podeu consultar els diferents apartats:

8_Motor  8_innovacio   9_Internacionalitzacio   10_observatori   11_AltresFONTS  12_descobreix   13_Nodus   14_catàleg de poligons