Barberà del Vallès, ciutat industrial

Descobreix Barberà del Vallès

      

Barberà, Avui
Actualment, Barberà del Vallès és una ciutat de més de 32.000 habitants en la qual conflueixen, al mateix temps, la modernitat del nucli urbà, el desenvolupament de les noves tecnologies aplicades a la indústria i els serveis i les arrels culturals i socials de la seva història.
És una de les principals ciutats de la comarca en l’àmbit industrial, amb una clara divisió urbanística entre la zona residencial i la industrial que respecta i té cura del medi ambient i la natura que l’envolta.
La població de la ciutat, que majoritàriament és fruit de la immigració dels anys setanta, forma part d’aquesta ciutat, que assimila la cultura autòctona de Catalunya i fomenta l’associacionisme cultural i folklòric. Referent a l’esport, es reuneixen condicions òptimes per a la pràctica de l’esport. El 1985, Barberà va commemorar el seu mil·lenari, que va coincidir amb la inauguració de la Plaça de la Vila.
Barberà del Vallès és la seva història i la seva gent, solidària i tolerant, que ha construït una ciutat que mira cap a un futur pròsper i ple d’esperança sense oblidar el passat.

Descobrir Barberà