Barberà del Vallès, ciutat industrial

Què és el SIPAE-BdV

Els polígons són espais urbans especialitzats d’activitat econòmica (industrial i de serveis), que formen part del tramat urbà. De la disponibilitat d’espai i d’infraestructures suficients per a l’activitat, del seu estat de manteniment i de la seva connectivitat, de les previsions de creixement,  en depèn en gran part el desenvolupament de l’economia local i el manteniment i creació dels llocs de treball al municipi.
Aquest portal té com a objectiu la difusió del coneixement sobre l’activitat econòmica que s’hi fa, així com la comunicació de la informació general i específica d’interès per a les empreses i per als usuaris d’aquells espais, en els diferents camps: urbanisme, mobilitat, serveis, accessibilitat, model de gestió, estudis i documentació, oportunitats de negoci, etc. Aquesta informació l’hem recopilat de diferents administracions públiques que han treballat aquest tema i amb qui hem coordinat un treball intens.

Què és el SIPAE-BdV?

SIPAE (Sistema d’Informació dels Polígons d’Activitat Econòmica) de BdV (Barberà del Vallès) és un sistema recopilatori de dades consultables de polígons d’activitat econòmica de Barberà del Vallès que té per objectius:

 • Disposar d’un sistema amb informació útil, fiable i actualitzada de:
  • Polígons d’activitat econòmica existents i planificats (autoritzats urbanísticament)
  • Ubicació i característiques dels establiments industrials
 • Fomentar la ubicació d’activitats en polígons d’activitat econòmica de Catalunya, i en aquest cas concret a Barberà del Vallès

A SIPAE-BdV trobareu informació de:

 • Polígons d’activitat econòmica de la comarca del Vallès Occidental, entesos com la superfície delimitada de sòl industrial i mixt
 • Establiments que s’hi troben ubicats
 • Informació urbana del municipi de Barberà del Vallès
 • Geolocalització dels polígons i empreses dels municipis
 • Informació de l’oferta detectada de sòl i sostre industrial del Vallès Occidental

Condicions d’ús

El Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica de Barberà del Vallès és una eina de visualització d’informació relacionada amb les activitats econòmiques en general, que es nodreix de dades que gestionen diferents organismes per separat i que permet consultar-la simultàniament. Algunes dades es treballen conjuntament amb projectes de cooperació entre l’àrea de dinamització empresarial de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i aquestes entitats de caràcter supramunicipal.

Es tracta de dades de valor informatiu. Tot i això, llevat d’errades materials, la metodologia d’elaboració permet atribuir a la informació del SIPAE-BdV el nivell de qualitat que correspon a les informacions i serveis oferts per les administracions públiques.

L’actualització de la informació la realitzen els serveis tècnics de cada organisme proveïdor i, per tant, les dates d’actualització són variables. En aquest moment, SIPAE incorpora com a mínim la informació vigent a desembre de 2009, tot i que pot haver-se incorporat informació posterior seguint un procés d’actualització dinàmica.

Es permet la reutilització de la informació del SIPAE d’acord amb les condicions de l’avís legal.