Barberà del Vallès, ciutat industrial

Servei d’informació Avançat SIPAE-BdV

El Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica de Barberà del Vallès és una eina de visualització d’informació relacionada amb les activitats econòmiques en general, que es nodreix de dades que gestionen diferents organismes per separat i que permet consultar-la simultàniament. Algunes dades es treballen conjuntament amb projectes de cooperació entre l’àrea de dinamització empresarial de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i aquestes entitats de caràcter supramunicipal.

POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA (PAE) DE BARBERÀ DEL VALLÈS

1_instalar_empresa   15_oferta_solisostre   13_Nodus   14_catàleg de poligons   2_Cataleg_solisostre  Plantejament urbanistic_b 3_DadesPAES   4_CORindustrial

SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE BARBERÀ DEL VALLÈS

5_Sportpersones  6_emprenadoria  7_Consolidació empresa

ENTORN EMPRESARIAL PAE DE BARBERÀ

8_Motor  8_innovacio  9_Internacionalitzacio  10_observatori

MÉS INFORMACIÓ D’INTERÈS

11_AltresFONTS  12_descobreix